Et klik her fører til Solrød Kommunes hjemmeside, hvor oplysningerne om indmeldelse og udmeldelse fås ved at klikke på det aktuelle menupunkt.

Et klik her fører til Solrød Kommunes hjemmeside. Til siden med oplysningerne om indskrivning til børnehaveklassen via internettet.